עיצוב מתחם מגורים

פרוייקט סטודיו שנה ד' סמסטר א.
הסבת קניון למתחם מגורים אלטרנטיבי. מתחם מגורים העוסק בבחינה מחודשת של אינטימיות בחלל הפרטי, שבירת המוסכמות החברתיות והענקת שחרור גופני ומנטלי על ידי חיזוק האינטרקציה האנושית.