עיצוב בית מלון

פרוייקט זה נוצר במהלך שנה ג׳, קורס הסטודיו.
במסגרת הקורס קיבלתי מבנה קיים בשכונת פלורנטין, בו נדרשתי לעצב בית מלון.
הנושא שעליו החלטתי לבסס את העיצוב הוא בית מרחץ יווני,
כמחווה לקבלן שהקים את שכונת פלורנטין, סלומון פלורנטין, שעלה לישראל מסלוניקי שביוון.
המלון משמש כבית מרחץ ומלון יחדיו, וההשראה לעיצוב הפנים היא מודרניזציה ליוון העתיקה
תוך התנגשות של העיצוב העירוני האורבני.